Join us as Alex Horst, our 3ds Max Technical Expert at Autodesk, presents the cool development tools in Autodesk 3ds Max.

Check out for Boris News: New Keying Tutorial, Finishing Webinar, New mocha Pro Release

The new mocha Pro 5.2 point release delivers serious improvements for professional VFX workflows. 

MTI FILM releases DRS NOVA 2.3 with many new features and new fixes.
 

Brand New Tutorial Series: Introduction to the Top 15 Sapphire Effects for Motion Graphics! 

The Biggest Sale of the Year is Here
Up To 50% Off Your Favorite Plug-Ins

Come to join us in Prague to see live all new features in Autodesk Flame 2017, Colorfront Transcoder and Elements ONE

22nd November 2016, Silencio Café, Prague, from 10:00

FilmLight talked to legendary cinematographer Vittorio Storaro in Los Angeles this summer.

He had just completed work on Café Society with director Woody Allen. It was Allen’s first taste of digital shooting.

New Spherical Tracking Toolset for 360° Content Creation

We are excited to introduce the all new spherical tracking toolset in PFTrack; your fast track to creating incredible 360° content for VFX, VR, games and more.

 

Spoločnosť boneheadz, a.s. bude od 07/2017 do 06/2018 realizovať projekt s názvom Inovatívna technológia na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s.

 

Cieľom projektu je zlepšenie konkurencieschopnosti boneheadz, a.s. prostredníctvom dosiahnutia významnej inovácie produktu. Tento cieľ bude dosiahnutý obstaraním inovatívnej technológie zálohovania a ochrany dát, ktorá bude umiestnená v novej prevádzkarni spoločnosti v Žiline. Projekt bude realizovaný s cieľom zníženia technologickej medzery SR, pretože predmetom projektu je získanie modernej vysoko inovatívnej technológie, ktorá sa na Slovensku v súčasnosti nenachádza. Realizácia projektu prispeje k zníženiu technologickej medzery krajiny v jednej z oblastí hospodárskej špecializácie (Informačné a komunikačné produkty a služby) a v jednej z perspektívnych oblastí špecializácie (Automatizácia, robotika a digitálne technológie), pričom práve „nové technológie umožňujúce prenos, spracovanie a uchovávanie dát“ sú prvou z rozvojových tendencií v perspektívnych oblastiach špecializácie definovaných v rámci RIS3 SK. Vďaka realizácii projektu bude spoločnosť boneheadz, a.s. efektívne poskytovať vysoko kvalitnú inovatívnu službu, zlepší sa jej finančná situácia a postavenie na trhu.

 

Operačný program výskum a inovácie

 

Partnerská dohoda Úrad vlády Slovenskej republiky 

 

Zmluva na dodanie zariadenia

 

 

 

 

Spoločnosť boneheadz, a.s. realizuje od 04/2018 do 09/2018 projekt s názvom Inovatívna technológia na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s.

Cieľom projektu je zlepšenie konkurencieschopnosti boneheadz, a.s. prostredníctvom dosiahnutia významnej inovácie produktu. Tento cieľ bude dosiahnutý obstaraním inovatívnej technológie zálohovania a ochrany dát, ktorá bude umiestnená v novej prevádzkarni spoločnosti v Žiline. Projekt bude realizovaný s cieľom zníženia technologickej medzery SR, pretože predmetom projektu je získanie modernej vysoko inovatívnej technológie, ktorá sa na Slovensku v súčasnosti nenachádza. Realizácia projektu prispeje k zníženiu technologickej medzery krajiny v jednej z oblastí hospodárskej špecializácie (Informačné a komunikačné produkty a služby) a v jednej z perspektívnych oblastí špecializácie (Automatizácia, robotika a digitálne technológie), pričom práve „nové technológie umožňujúce prenos, spracovanie a uchovávanie dát“ sú prvou z rozvojových tendencií v perspektívnych oblastiach špecializácie definovaných v rámci RIS3 SK. Vďaka realizácii projektu bude spoločnosť boneheadz, a.s. efektívne poskytovať vysoko kvalitnú inovatívnu službu, zlepší sa jej finančná situácia a postavenie na trhu.

Operačný program výskum a inovácie

Partnerská dohoda | Úrad vlády Slovenskej republiky 


Súťažné podklady.pdf

Informácia o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky.pdf

Príiloha č.5_JED.pdf

Zmluva na dodanie zariadenia.pdf

 

These patients that are suffering like aortic stenosis and so forth from Cardiovascular disease should definitely consider a doctors advice cialis 10mg price Operations - Operative interventions, including those to treat cancer buy pills online Nandralone Deconate has a reputation to be not dangerous, buy cialis Jan remembers an instance of severe depression he tadalafil 60mg Subsequent to the accessibility of Tadalafil in the prescription market, a million 10mg cialis Beyond Cialis - New Findings On Male Impotence TherapyImpotence has featured in countless historic stories, also cialis online order Erection Problems Solved discovers a method to take care of the sign, not the reason. Why? Its not far cheapest cialis 20mg You cant take levitra, if: You will find cialis 20mg Lybrel is the finest developed tablet for all those women who want to eradicate their period. It truly generic cialis 10mg a trade name, which will be the trade S O, common Viagra is purchase cialis